Lobkowiczký komorní orchestr

Erb Lobkowiczů

Je nutno hrát duší...

C. P. E. Bach: „Studie o pravém umění klavírní hry“
(1753 a 1762, Berlín)

Není to jen srdce samo, které vytváří všechno
to krásné, cituplné, něžné a podmanivé, a právě tak málo je to mozek sám, který tvoří věci konstruované a jasně organizované.
Srdce musí být blízké hlavě.

A. Schönberg: „Srdce a mozek v hudbě“
(1946 Los Angeles)

Vítejte na našich stránkách!

Lobkowiczký komorní orchestr